Usługi

Świadczymy usługi w zakresie transportu materiałów budowlanych sypkich:

  • piaski
  • żwiry
  • klińce
  • pospółka

Posiadamy samochody ciężarowe o różnej ładowności od 1 tony do 24 ton.

Zajmujemy się również wywozem:

  • ziemi
  • gruzu oraz innych materiałów z wykopów

Do dyspozycji klientów posiadamy własny sprzęt do załadunku oraz własny wysyp.

Rufus Wywrotka Bielsko